RPG hry
Vtipy

Korupce s rozumem

Solidarita korupce se státními zaměstnanci, kterým hrozí od příštího roku desetiprocentní snížení platů.

Korupce s rozumem

Výzva korupce s rozumem je směřována především na účastníky korupce, které vyzývá k solidaritě se státními zaměstnanci. Její princip bude nejlepší vysvětlit na názorném příkladu. Když bude, v rámci solidarity se státními zaměstnanci, snížena cena státních zakázek o deset procent, tedy například kilometr cyklostezky z původních 55 milionů za kilometr na 49,5 milionu za kilometr, korupce i v případě takto snížené ceny získá dostatek finančních prostředků jak pro sebe, tak na sponzorský dar pro spřáteleného státního úředníka a ve státním rozpočtu dojde k úspoře 5,5 milionu.

Pouze korupce provozovaná podle zásad dlouhodobě udržitelné korupce může předejít předčasnému vyčerpání státních zdrojů a zajistit jejím účastníkům trvalý příjem.

Korupce
I ty musíš dodržovat zásady trvale udržitelné korupce!

© 2010 Korupce s rozumem